Mielies vir Afrika +17% tot +216% meer mielies met organise bio-bemesting

Maize Yield Harvest Record Yield Result With Explogrow Raw Data

Kommersiële mielie-oesverbeter met 3 ton/ha enontwikkelingsboerdery-oes +216% beter


Grootskaalse kommersiële mielies, Kommadagga, Oos-Kaap:

• Plek: Kommadagga, Oos-Kaap

• Gewas: Geelmielies

• Besproeiing: spilpunt

• ExploGrow™ is toegedien deur 'n oorhoofsebespuiting teen 'n hoeveelheid van 8 liter per ha.

• ExploGrow™ is 5 weke na opkoms toegedien.

Ses gesnyde stroke van 10 meter elk is geoes en die data is opgeteken. Drie hiervan het die behandeldegebied verteenwoordig en drie die kontrole. 'N Standaard kunsmisprogram is gevolg en deur die spilpunt toegedien.

Ongelukkig het dit beteken dat die boer nie die >span class="s7">van kunsmis op die ExploGrow™ behandelde gebiedkon verminder nie. Die ExploGrow™ behandelde gebied behaal 3,2 tongraan per ha hoër as die kontroleblok.

Dit was 'n gemiddelde opbrengsverhoging van 17,7%, wat gelei het tot 'n ekstra wins van R4,640,00 / ha nadatdie koste van die produk in aggeneem is.

Dit was 'n opbrengsverbetering van 127%.

[Die opdrag: dit was vir die produsent belangrik dat daar'n beduidende opbrengskoers op ExploGrow™ souwees, sonder groot ontwrigting in sy bestuurspraktyk. Om hierdie rede het ons die behandeling op 'n eenmalige toediening van 8 liter / ha gehou. Daar was ook geen verandering aan sy bemestinginsette nie. Op grond van vorige toetse en resultate, sou ons voorsteldat stikstof en fosfaat verminder word tot 40%. Dit sou 'n verdere besparing beteken en die beleggingsopbrengsverhoog. Verder kan 'n groter opbrengskoers verkryword deur die toediening te verdeel. Vir verbouers wat die vermoë het om dit te doen, word aanbeveel datExploGrow™ met die plantproses in die rye gespuitword.]

[Opmerking: is dat daar 'n opbrengsverhoging op die belegging, in die eerste seisoen van toepassing behaalis.]

[Dit is veral belangrik, aangesien dit 'n meer volhoubareen omgewingsvriendelike benadering bied met 'n toename in opbrengs.]

[Daar is geen twyfel dat hierdie produk as 'n standaardby alle mielieprogramme gevoeg moet word nie.]

Maize Yield Kommadagga Ec South Africa Cost Raw Data Copy Right Explo Grow International Ltd All Rights Reserved

Ontwikkelingsproewe, Pniel Youth Development Cooperative

• Plek: Diamantveld, Kimberley, Noord-Kaap

• Gewas: Witmielies

• Besproeiing: spilpunt

• As gevolg van 'n gebrek aan 'kommersiële vlak' hulpbronne, ly hierdie plaas die risiko van baie laeopbrengste

• Vanweë die gebrek aan hulpbronne is 'n 1/4 dosisExploGrow™ deur middel van 'n spilpunt toegedien

• Die ExploGrow™-produk is geskenk deur IngomsoLabalimi Base Afrika Pty Ltd. ('FutureGrow')

Img 4489

• ExploGrow™ is op een spilpunt toegedien envergelyk met twee ander 'kontrole'-spilpunte.

• ExploGrow™ is 8 weke na opkoms toegedien

• Die ExploGrow™ spilpunt was 21 ha groot

• Die twee kontrolepunte was 20 ha groot

Maize Yield Organic Bio Fert Harvest Record Yield Total Tons Chart Data Final

Maize Pniel Youth Development Cooperative Recovered Maize Yield With Organic Bio Fertilizer All Rights Reserved

Maize Yield Organic Bio Fert Harvest Record Yield Tons Per Ha Chart Data Final

• Beheer 1: 2,19 ton / ha

• Beheer 2: 2,95 ton / ha

• Gemiddeld: 2,57 ton / ha

• Opbrengst van ExploGrow™: 8,11 ton / ha

• Persentasieverhoging ExploGrow™ Beheer 1: + 270%

• Persentasieverhoging ExploGrow™ Beheer 2: + 175%

• Gemiddelde opbrengstoename: 5,54 ton / ha

Dit verteenwoordig 'n massiewe opbrengsverskil van + 216%


Related case studies

Rekord Uie oes breek gemiddelde opbrengs van 55 ton per ha met 104 ton per ha Read more

Limpopo boer moedig alle boere, provinsiale en landelike regeringsdepartemente om al hulle gewasse met Explogrow™ Biobemesting te behandel Read more